Nästa generations algoritmer för att balansera energieffektivitet och fordonsdynamik för elbilar
Forskningsprojekt, 2018 – 2023

See English version

Deltagare

Mats Jonasson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Juliette Utbult

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02