Hållbar plastanvändning genom sänkta trösklar för marknadens aktörer
Forskningsprojekt , 2019

Om Sveriges användning av plast ska bli hållbar behöver plaståtervinningen och användning av återvunnen plast öka. En nyckel i detta är att minska upplevda trösklar och osäkerheter för företag som vill investera i återvinningssystemet och för företag som vill använda återvunnen plast i sin produktion. Således syftar projektet till att skapa förutsättningar för att kunna utveckla, implementera och sprida verktyg som hjälper till att minska och hantera risker och osäkerheter hos avfallsgenererare, plaståtervinnare och plastanvändare. Verktygen handlar om att på ett överskådligt sätt sammanställa information om plastens egenskaper och applikationer för att möjliggöra underlag och regelverk för handel med plast samt att utveckla riskanalysverktyg för frågeställningar kring användning av återvunnen plast i nyproduktion. Tillämpning av dessa verktyg förväntas väsentligt bidra till att öka såväl avsättningsmarknaden som produktion av återvunnen plast.

Deltagare

Mats Johansson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Martin Kurdve

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Atomler AB

Stockholm, Sweden

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Plastal Sverige AB

Göteborg, Sweden

Polykemi AB

Ystad, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stena Metall AB

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47566-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-22