Förbättring av sjukskrivningsprocesser
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

CHI har inlett ett långtgående samarbete med Västra Götalandsregionen i syfte att förbättra processerna gällande sjukskrivning och rehabilitering i regionens primärvårds- och sjukhusverksamheter. Problemen som adresseras handlar om att sjukskrivna individer inte får rätt insats/stöd i rätt tid, att rätt aktörer inte är involverade och att psykisk ohälsa allt mer påverkar sjukskrivningstiderna. Den grundläggande utmaningen är att få ett större fokus på undvikbar sjukskrivning snarar än antalet sjukfall.
 
Samarbetet omfattar utbildning, forskning och stöd till de regionala processledarna som driver förbättring inom respektive område. Forskningsmässigt försöker vi förstå och bättre hantera hur verksamhetsutveckling kan bedrivas i ett komplext system med många aktörer som har olika perspektiv, uppdrag och mätsystem.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Daniel Gyllenhammar

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Centre for Healthcare Improvement (CHI)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: 6080001
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/F...

Senast uppdaterat

2020-02-28