Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

 
Projektet avser att kartlägga kopplingar mellan enskilda prosumenter, prosumentgrupper, kommunaktörer samt energibolag, och effekterna av dessa kopplingar på var och en av dem, samt på det övergripande elsystemet. Det övergripande elsystemets tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter kommer att beaktas. Resultatet kommer att bli en kartläggning av dessa kopplingar med ett beaktande av de tekniska, sociala och politiska aspekterna av aktörernas interaktioner, och en konceptuell deltagandemodell för samarbete mellan kommunens aktörer, prosumentgrupper och energibolag.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46320-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-27