Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet ( återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin. Förväntade effekter och resultat: Genom att tillämpa cirkularitetsbegreppet och principer i industriella processer kan den övergripande resurseffektiviteten förbättras. Detta leder till minskat beroende av naturresurser och strategiska material, och bidrar till att garantera framtida cirkulär-produktion av miljövänliga material, komponenter och produkter. Upplägg och genomförande: Principerna för ekoeffektivitet och cirkularitet är komplicerade att implementera. En nyckel till konkret framgång är att piloterna utförs i tillämpade miljöer hos företag i samarbete med forskare och teknologileverantörer. Konsortiet kommer att utnyttja de akademiska och industriella partnernas kompetens för att tillämpa digital teknik, metoder, strategiska planeringsverktyg och materialforskning för att skapa möjligheter och visa på faktiska piloter med cirkularitet som ledstjärna.

Deltagare

Mélanie Despeisse (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Arpita Chari

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Xiaoxia Chen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Clarissa Alejandra González Chávez

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Henrik Jilvero

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

DyeCoo Textile Systems B.V.

Weesp, Netherlands

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

ReFind Technologies

Gothenburg, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-00787
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/E...

Senast uppdaterat

2020-12-18