VALLA Coach Steg 3
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Valla Coachs övergripande syfte är att skapa mätbarhet för produktivitet och prestanda samt öka tillförlitlighet och säkerheten i produktionen genom dialog och kontinuerligt lärande. I steg 1 och 2 har VALLA Coach utvecklats från en testbädd till en plattform av metoder och verktyg för byggproduktion, grundad på en expansiv inlärningsmetodik och coaching. Plattformen är därigenom baserad på vetenskapliga metoder för produktionseffektivitet, metodutveckling, digital visualisering samt utbildning och coaching. Genom sin expansiva inlärnings- och coaching metod har VALLA Coach tydliga koppling med projekt inom SBE: s fokusområde "Kunskapslyft". Metoderna i VALLA Coach behöver nu användas och valideras för en bredare implementering och fortsatt utveckling.

Målet med Steg 3 i VALLA Coach-projektet är tvådelat:1) Att validera den utvecklade VALLA Coach-modellen med de kvantitativa (digitala) och kvalitativa mät- och expansiva inlärningsmetoder och verktyg som preliminärt testats i steg 2, och 2) Att implementera, förfina och etablera metoderna i VALLA Coach genom framtagande av
utbildning och träning.

Målet uppfylls genom tillämpning och validering av metoderna i projekt hos de fyra samarbetspartnerna (Bo Klok, IkanoBostad, NCC och Veidekke) som deltar med byggprojekt. VALLA Coacher utbildas i respektive företagen samt i utvalda konsultföretag. På det sättet säkerställs att kompetens och förmåga vidareutvecklas i branschen. Validering och träning av VALLA Coacher kommer att äga rum samtidigt och parallellt byggprojekten och genomföras med in situ-åtgärder och uppföljningar, en beprövad metod för att förbättra kontinuerligt lärande och kommunikation.

Valla Coach affärsmodell består av coachning och utbildning och är i steg 3 projektfinansierad. I steg 3 ingår att ta fram en affärsmodell för fortsättning i steg 4 där VALLA Coach intäktsmodell kommer att övergå från projektfinansiering till att deltagande företag betalar för utbildning samt coachning.

Deltagare

Christine Räisänen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

BoKlok Housing AB

Göteborg, Sweden

Ikano Bostad

Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Veidekke

Solna, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22