E-Nav - Efficient Electronic Navigation at Sea
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Syfte och mål: Vi kommer att utveckla ett ruttplaneringssystem för sjöfart. E-NAV kommer att få data i realtid från meteorologiska data källor, kustövervakning system, andra fartyg samt jordobservationsdata (Copernicus). E-NAV kommer att analysera, revidera och överföra rutt planer och väderprognoser till navigatörer ombord och rederiets navigatörer iland. E-nav kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning, minskad materialutmattning, optimerad seglingstid, ökad säkerhet samt minskat koldioxidutsläpp. Förväntade effekter och resultat: E-Nav kommer att minska den totala energiförbrukningen för transporter till sjöss, genom att undvika oväder och ta hjälp av fördelaktiga förhållanden tex med ström. E-Nav kommer också öka rederiers förmåga att planera rätt transport vid rätt tillfälle. Upplägg och genomförande: Analysföretag i Sverige och på Cypern samt två institutioner på Chalmers tekniska högskola samarbetar med ett Norsk och ett Svenskt rederi med tillgång till flera olika fartyg. Analysföretagen utvecklar produkt och tjänstelösningen, Högskolan bidrar med den senaste forskningsrönen om skeppstekniska modeller, vädermodeller samt modeller för att använda fjärranalys för att förbättra vädermodellerna.

Deltagare

Leif Eriksson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Anders Hildeman

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Wengang Mao

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Color Line Marine AS

Sandefjord, Norway

GoTa Ship Management AB

Göteborg, Sweden

Molflow AB

Gråbo, Sweden

Möller Data Workflow Systems

Gråbo, Sweden

O.M. Offshore Monitoring Ltd

Limassol, Cyprus

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-01059
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

VINNOVA

Projekt-id: 2019-01059
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02