Anders Hildeman

Doktor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Anders Hildeman doktorerade i spatial statistik med inriktning mot spatiala mixturmodeller och stokastiska partiella differentialekvationer. Är intresserad av statistisk modellering, prediktion, klassificering och parameterskattning av spatial data. Jobbar här med väder- och vågdata för skeppsfart. Det handlar om att bestämma hur skepp skall navigera baserat på tillgänglig data för att minimera risker och utmattningsskador för skeppet och för att minimera obehag för passagerare.

Källa: chalmers.se

Visar 5 publikationer

2018

Diffusion tensor imaging in multiple sclerosis at different final outcomes

O. Andersen, Anders Hildeman, Marco Longfils et al
Acta Neurologica Scandinavica. Vol. 137 (2), p. 165-173
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A nationwide survey of the influence of month of birth on the risk of developing multiple sclerosis in Sweden and Iceland

O. Eliasdottir, Anders Hildeman, Marco Longfils et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2018

Level set Cox processes

Anders Hildeman, David Bolin, Jonas Wallin et al
Spatial Statistics. Vol. 28, p. 169-193
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2019–2021

E-Nav - Efficient Electronic Navigation at Sea

Leif Eriksson Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Anders Hildeman Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Wengang Mao Marin teknik
Europeiska kommissionen (Horisont 2020)
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Anders Hildeman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.