AI-assisterad realtids digital twin för elektriska drivlinor
Forskningsprojekt, 2019

Att utforska möjligheterna med att använda AI-assisterad intelligent Digital Twin för elfordonsdrivsystem för att övervaka och förutsäga fysiska beteenden hos kritiska komponenter i realtid och optimera styrstrategin för drivlinorna. Detta system har potential att uppnå hög drivlinjeeffektivitet och förlänga livslängden.

 

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Morteza Haghir Chehreghani

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Xiaoliang Huang

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-18