AI-assisterad realtids digital twin för elektriska drivlinor
Forskningsprojekt , 2019

Att utforska möjligheterna med att använda AI-assisterad intelligent Digital Twin för elfordonsdrivsystem för att övervaka och förutsäga fysiska beteenden hos kritiska komponenter i realtid och optimera styrstrategin för drivlinorna. Detta system har potential att uppnå hög drivlinjeeffektivitet och förlänga livslängden.

 

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Morteza Haghir Chehreghani

Docent vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Xiaoliang Huang

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-18