Analys och förbättring av isolationssystem i elmotorer utsatta för hög switchfrekvens
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Syftet med projektet är att öka tillförlitligheten och verkningsgraden för traktions-motorer avsedda för elfordon som matas från frekvensomriktare med hög switchfrekvens. Målet är att ta fram och testa ett återvinningsbart isolationssystem som tål de spänningspåkänningar som genereras av en ny generation omriktare med snabba energieffektiva komponenter. De stora energivinsterna med dessa komponenter kommer när deras egenskaper, till exempel snabb switchning eller hög temperaturtålighet, kan utnyttjas på systemnivå. I detta fall handlar det om att snabbare switchning kan ge betydande minskning av förluster i elmotorer. För att detta ska vara möjligt måste isolationssystemet i motorerna tåla de snabba spänningspulserna.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Xiaoliang Huang

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Shafigh Nategh

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Xiangdong Xu

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Finansiering

ABB

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28