Lätta elfartyg
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Detta projekt syftar till att identifiera möjligheten att utnyttja ny teknik till att ta fram mer energi- och kostnadseffektiva fartyg.  Nya alternativa drivsystem och annan ny teknik ger möjligheter till att förenkla de tekniska systemen ombord. Exempelvis kan el/batteridrift av fartyg, på samma sätt som i bilar, minska behovet av stödsystem till maskineri och bränslehantering. Ett helt nytt tänkande där målet är att minska vikten och förenkla installationerna och därmed kostnaden för fartyget ska studeras. På konceptuell nivå studeras designalternativ som t.ex. behov och placering av maskinrum. Även system som traditionellt finns ombord som tex lasthanteringssystem i form av ramper och hissar på Ro-Ro fartyg ska ifrågasättas och jämföras med möjliga alternativ i hamnarna. Dessa problemområden kommer att kräva nya fördjupade utvecklingsprojekt.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Enric Julià Lluis

vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Bengt Ramne

Professor of the Practice vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Tillig

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

ABB Sverige

Västerås, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

ScandiNAOS AB

Göteborg, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Wallenius Marine AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-16