WASP - Vindassisterad propulsion på fartyg
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Global och NSR-frakt bidrar till 3% av antropogena utsläpp och ökar. Höga vindpotentialer i Nordsjön och innovativ automatiserad WPT; sugvingar, flettnerotorer, styva, mjuka vingar kan skörda vindkraft för framdrivning och bidra till avkolning av transport.

Stigande oljepris, direktiv om utsläppsminskning, ETS, IMO GHG-strategi innebär att WPT blir alltmer kommersiellt hållbart. WPT kan installeras på befintliga såväl som nybyggda fartyg. WPT är framtidssäker och erbjuder snabba lösningar för att spara bränslekostnader och utsläpp på mellan 10% till 30%. De lovande WPT är i drift nu, liksom på Ro-Ro Estraden, LR2 Tanker Pelican och Fehn Pollux, de inspirerar marknaden för att testa nya WPT. Kompetensen om WPT i drift är dålig, fragmenterad över olika aktörer i NSR.

För WPT-marknadsimplementering krävs tredjepartsvalidering av prestanda (kapital / operationell kostnad) och beprövade koncept. WASP kommer att skapa och ansluta nya och befintliga WPT NSR-verklighetsförsök, skapa trovärdig (tredjeparts) validerad data och förbättra WPT-koncept som möjliggör marknadsgenomträngning av WPT-lösningar och bidrar till en grönare sjötransport. Transnationellt samarbete kommer att skapa en kritisk massa som krävs för marknadsimplementering.

Fem verklighetsförsök kommer att realiseras på fartyg i drift, universitet och marinarkitekter kommer att förbättra WPT, validera prestandadata och utveckla livskraftiga affärsmodeller.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Tillig

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Boeckmans Ship Management

Antwerp, Belgium

Color Line Marine AS

Sandefjord, Norway

Danish Ecocouncil

Köpenhamn, Denmark

European Federation for Transport and Environment

Brussels, Belgium

HHX.blue

Hamburg, Germany

International Windship Association

London, United Kingdom

KU Leuven

Leuven, Belgium

Kühne Logistics University

Hamburg, Germany

NL Maritime Technology Forum

Rotterdam, Netherlands

Nord universitet

Bodö, Norway

Scandlines Gedser-Rostock

Köpenhamn, Denmark

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

van Dam Shipping

Spijk, Netherlands

Wijnne Barends

Delfzijl, Netherlands

Finansiering

Interreg

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://northsearegion.eu/wasp/

Senast uppdaterat

2021-01-27