Utveckling av Chalmers forskning inom offshore förnybar energi
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Energipotentialen i offshore förnybar energi (ORE) resurser, inklusive offshore vind-, tidvatten- och vågresurser, är tillräcklig för att stödja elbehovet världen över. För alla ORE-sYSTEM spelar förtöjningen en viktig roll i enhetens funktionalitet, integritet och ekonomiska värde. Vanligtvis är flytande ORE-enheter konstruerade utan redundans i förtöjningssystemet för att hålla utgifterna låga. Ett fel i en förtöjningskomponent kan vara katastrofalt för hela ORE-systemet eftersom ORE-enheten inte kan förbli på sin förväntade plats eller behålla sin funktionalitet. Till skillnad från andra offshore-strukturer som vattenbruksburar och oljeplattformar, förväntas ORE-system att fungera under obemannade förhållanden under en decenniumsskala för att minimera kostnaderna för drift och energiproduktion, vilket ställer stränga krav på förtöjningens design med avseende på dess tillförlitlighet och långsiktig prestanda.

De nuvarande tillämpningarna av en metodik som utvecklats på Division of Marine Technology har fokuserat på elastiska förtöjningsmaterial som används i vågenergisystem. För ett flytande vågsenergisystem måste effekterna av förtöjningssystemet på vågenergisystemets funktionalitet i operationella hav och överlevnadsförmågan i havsförhållanden undersökas ytterligare. När det gäller en flytande vindkraftverk spelar förtöjningssystemet under överlevnadsförhållanden en viktig roll. Syftet med detta projekt är att erbjuda Dr Shun-Han Yang möjligheten att utvidga användbarheten av vårt analysram till fler ORE-applikationer med generiska förtöjningsmaterial, nya förtöjningssystem med icke-linjära svar och eventuellt också retardering och belastningsberoende effekter, som är viktiga för syntetiska rep. Ett effektivt sätt att främja vår forskning och även att stödja Dr Shun-Han Yang i hennes forskningskarriär är att tillbringa sex månader i ett forskningsbesök vid institutionen för marinteknologi vid norska universitetet för vetenskap och teknik (NTNU) i Trondheim Norge).

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-16