IN2SMART2 - Robotic Platform
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Projektet IN2SMART-2 ROBOTIC PLATFORM går ut på att ta fram ett motordriven fordon för autonom körning på järnväg, i syfte att inspektera och samla data i samband med förebyggande järnvägsunderhåll. Förutsättningarna för att även kunna utföra vissa underhållsåtgärder autonomt eller semiautonomt med plattformen skall även undersökas. Före projektets slut skall plattformen testat och demonstreras på riktig järnväg i Sverige.

Projektet har potential att i förlängingen spara kostnader i 100-miljonerskalssen årligen, bara i Sverige, genom förebyggande åtgärder och effektiviseringar av inspektion och underhållsåtgärder.

Deltagare

Krister Wolff (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Cranfield University

Cranfield - Bedfordshire, United Kingdom

Network Rail Infrastructure Ltd

London, United Kingdom

Strukton Rail

Utrecht, Netherlands

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2019/113298
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-13