Lindholmen Integrated Mobility Arena (LIMA)
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektet LIMA (LIndholmen Integrated Mobility Arena) syftar till att använda ny teknik och nya affärsmodeller för att förändra resebeteendet för anställda på olika företag på Lindholmenområdet i Göteborg. Avsikten är att den tjänst, ett exempel på kombinerad mobilitet, som etableras inom projektet ska kunna fortsätta under hållbara kommersiella villkor, även efter att projektfinansieringen är slut.

Förväntningarna är att anställda som deltar i projektet skall minska användandet av egen bil till/från jobbet och utnyttja kollektivtrafik och andra transportmedel för resor inom arbetet. Som en bieffekt av detta borde den totala biltrafiken till och från Lindholmsområdet minska, samt tillgången på parkeringsplatser för besökande bli ett mindre problem. Projektet förväntas också att generera kunskap om tekniska lösningar för Peer-to-Peer (P2P) bildelning, relaterade affärsmodeller, samt policyförändringar för att möjliggöra dessa lösningar.

Projektet kommer initialt att definiera och utveckla de deltjänster som ska implementeras tillsammans med potentiella användare. I projektet skall också teknik utvecklas t.ex. för att möjliggöra bildelning med märkesoberoende nycklar och en dynamisk trafikledningsfunktion mha av AI. Tjänsten kommer att vara tillgänglig för användare våren 2020 och kommer att utvärderas för att bedöma vilken grad av beteendeförändring som tjänsten lyckas uppnå. 

Deltagare

Helena Strömberg (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Marianne Karlsson

Avdelningschef vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Carmenta

Gothenburg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Holmgrens Bil

Sweden

IUS innovation

Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Move About

Göteborg, Sweden

OKQ8

Sweden

Parkering Göteborg

Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SmartResenär

Sweden

SnappCar

Sweden

UbiGo Innovation

Göteborg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Veridict

Sve

Viscando

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02754
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://www.drivesweden.net/lima

Senast uppdaterat

2020-03-23