Smart-Loop: Design av multimodalt interaktionssystem mellan människor och maskiner för att hålla föraren i slingan i automatiserade körsystem
Forskningsprojekt , 2020

In this Pre-Study project, various combinations of HMI modalities in different driving-contexts involving an (i) ADAS and (ii) fully-automated driving system are studied. The aim is to explore the potential of haptic and kinesiologic feedback (i.e. motion cues) and the best combination of these modalities with audio-visual channels to achieve higher driver/passenger engagement and situation awareness.

Deltagare

Pinar Boyraz Baykas (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Marco Dozza

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Mattias Wahde

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11