Analysis of SHRP2 Data to Understand Normal and Abnormal Driving Behavior in Work Zones: Phase I
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Robert Thomson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Jordanka Kovaceva

Projektledare forskning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Selpi Selpi

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Samarbetspartners

University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI)

Michigan, USA

Finansiering

Federal Highway Administration (FHWA)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-25