Bioaktiva ämnen i maten har betydelse för kardiometabol hälsa
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

FOODPHYT syftar till att öka kunskapen och förståelsen för den stora potentialen så kallade fytokemikalier (bioaktiva ämnen från växter) i maten har för att bidra i den globala kampen mot fetma och därtill hörande kardiometabola sjukdomar. Det första målet med Foodphyt är att konsolidera och sammanfatta existerande kunskap kring fytokemikaliernas effekter på ämnesomsättning, kardiometaboliska hälsoeffekter och molekylära verkningsmekanismer i en öppen databas, genom kritisk granskning och sammanställning av litteraturen av experter. Det andra FoodFyt-målet är att validera biomarkörer av växtbaserat födointag och att harmonisera metabolomik metoder för att fullständigt fenotypa den verkliga interna exponeringen metaboliter från fytokemikalier. Nyttan av de nya metoderna för utvärdering av kost / exponering kommer att påvisas i Proof-of-concept studier. Vi kommer att undersöka föreningar observerade genom biomarkörer för specifika växtbaserade livsmedel eller specifika fytokmikalie-metaboliter som finns i kroppsvätskor (blod och urin) och deras samband med kroppsvikt och kardiometaboliska resultat i existerande interventions- och observationsstudier som görs tillgängliga för Foodphyt. Konsortiet kommer att sträva efter att främja kapacitetsuppbyggnaden av unga forskare inom det tvärvetenskapliga området mellan näring, medicin, metabolomik, bioinformatik och livsmedelskemi.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-02201
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31