Multidisciplinära avancerade beräkningar: Fluiddynamik,Aeroakustik, Strukturdynamik (MultFAS)
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Syfte och mål: Det multidisciplinära projektet syftar till att ta fram industrianpassade verktyg och ”best-practice guidelines” för att beräkningstekniskt koppla samman strömningsmekanik, strukturdynamik/aeroelasticitet och aeroakustik med målet att införa denna beräkningsteknik i en industriell flygteknisk kontext, bidra med vetenskapliga publikationer samt aktivt bidra till kunskapsspridning inom området mellan industri, akademi och institut. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas resultera i förmåga att mha beräkningar prediktera externt buller och kabinbuller vid transsonisk strömning pga av kaviteter och icke-aerodynamiska axisymmetriska kroppar, aeroelastiska deformationer i kaviteter vid transsonisk strömning samt externt buller och kabinbuller inducerat pga aeroelastiska effekter. Förväntade effekter av genomfört projekt är bla stärkt industriell multidisciplinär beräkningsförmåga vilket kan utnyttjas i utvecklingen av framtida mer miljövänliga samt resurs- och kostnadseffektiva civila och militära flygplan. Upplägg och genomförande: Projektet utgår från befintlig metodik i forskningens framkant inom kopplade beräkningar för fluiddynamik, strukturdynamik och aeroakustik. Projektet kommer att förbättra kopplingen mellan disciplinerna och etablera ett beräkningstekniskt ramverk för att erhålla tillräcklig noggrannhet och effektivitet utifrån ett industriellt flygtekniskt perspektiv. Projektet kommer att studera 1) fluid-struktur-akustik-interaktion kopplat till kavitetsströmning samt 2) aeroakustiska fenomen kring icke-aerodynamiska axisymmetriska kroppar.

Deltagare

Huadong Yao (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: PO1600297547
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-02