Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon 2- MICA2
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

MICA2 kommer fortsätta arbetet från MICA (som fokuserade på första fasen i omkörningar av cyklister) genom att titta på alla faser under omkörningsförloppet, för att sedan utveckla, prova och utvärdera både aktiva och passiva säkerhetssystem.

Deltagare

Marco Dozza (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

If Skadeförsäkring AB

Stockholm, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Veoneer

Stockholm, Sweden

Viscando

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: d-nr2019-03082
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13