Återvinning av nödvändig metall från avfallssolceller för återanvändning i hållbar solenergiindustri
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Solceller hanteras i enlighet med EU WEEE direktiv 2012/19/EU. För
närvarande finns det emellertid ingen industriellt genomförbar process för att återvinna silverlinjer och halvledardelar från förbrukade solceller. Den nuvarande tillämpningen är inriktad på återvinning av aluminiumramen och elektronisk övergångsställning som återvinns som elektroniskt avfall. Resten av avfallet går till deponi. Projektet syftar till att övervinna dessa hinder
genom att utveckla en ny teknik och skapa nya kunskaper inom återvinning av silver och indium från solceller. Solceller som kommer studeras är kisel, organiska och CIGS-solceller. Dessutom kommer de återvunna produkterna att återanvändas för att producera silverpasta och indium-tennoxid sputtering targets som används i solcellsindustrin. Projektet ämnar sträva efter att få återvinningsprocessen tillämpad av återvinningsföretagen genom att hyra återvinningsprocessen till de elektroniska avfallsföretagen i EU. Detta för att undvika de höga logistiska kostnaderna för återvinning av elektroniskt avfall.
Den halvfärdiga produkten transporteras sedan till Mat4Green Tech och bearbetas till ett pulver; därifrån kommer den att levereras till
solcellstillverkarna.

Deltagare

Burcak Ebin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Samarbetspartners

Mat4Green Tech AB

Göteborg, Sweden

Midsummer AB

Järfälla, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 49349-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-30