Anpassad kolhydratkvalitet för individanpassad viktreglering och metabol häls
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

I detta projekt kommer betydelsen av kolhydratkvalitet (CQ) för viktnedgång, mättnad och kardiometabol hälsa att undersökas hos människor och underliggande mekanismer genom vilka CQ påverkar konsumenterna kommer att kartläggas genom djurstudier. Projektet kommer också att främja karriärutveckling och rörlighet av unga forskare tidigt i karriären (ECS). Genom utbildning, träning och mobilitet byggs den nya generationen forskare inom mat och hälsa upp. Blant annat kommer vi att använda prover och data från en stor viktminskningstudie som genomförts tidigare i samarbete, utanför detta projekt, med livsmedelsindustrin. Studien visade intressanta effekter på viktregelering efter inag av en högfibrerdiet från spannmål jämfört med en raffinerad spannmålsdiet. Sammanfattningsvis kommer vi att utnyttja (i) metabolomik för att utveckla biomarkörspaneler som kan användas för att prediktera effekter av en fiberdiet för framgångsrik viktminskning och som kan användas som ett screeningverktyg för att skräddarsy kost till personer som svarar positivt på denindividanpassad kost), ii) genomföra mekanistiska studier för att identifiera molekylära mekanismer till följd av en kolhydratrik kost och iii) i detalj undersöka förhållandet mellan upplevd mättnad och matstruktur. Resultaten förväntas omsättas till förbättrade högfibrerande spannmålsprodukter som är skräddarsydda för optimal metabol hälsa och viktreglering för individer eller konsumentgrupper.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Kia Noehr Iversen

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Patricia Lopez-Sanchez

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Adila Omar

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Bellvitge Biomedical Research Institute IDIBELL

Barcelona, Spain

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Universita degli Studi di Torino

Torino, Italy

Universitat de Barcelona

Barcelona, Spain

Universität Hohenheim

Stuttgart, Germany

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-02200
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02