Säkrare batterier via "klick-kemi"-skapade flourfria elektrolyter
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Syftet med projektet är att bidra till framtagning av säkra elektrolyter kompatibla med elektrodmaterial för nästa generation batterier. Målet är att utveckla nya material: fluorfria (flytande) alkalimetallsalter (Li/Na/K) och jonvätskor. De resulterande elektrolyterna förväntas vara icke brandfarliga, flytande vid tillräckligt låg temperatur, relativt billiga och energi- och resurseffektivt producerade samt termiskt och elektrokemiskt stabila.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 48194-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2023

Ionic Liquids and Electrolytes with Flexible Aromatic Anions

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-06