Är LBG en del av lösningen på sjöfartens utsläpp av växthusgaser?
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Projektet syftar till att analysera förutsättningarna för att i stor skala introducera förnybar flytande biogas (LBG) inom svensk närsjöfart. Projektet skall resultera i ett kunskapsunderlag som skall svara på frågan om introduktion av LBG i stor skala inom sjöfart i vårt närområde kan vara en rimlig väg för att fasa ur fossila bränslen från sjöfart knuten till Sverige, vilka som är de största hindren för detta och hur mycket LBG som kan tänkas finnas tillgängligt till sjöfarten till 2030 respektive på längre sikt.

Deltagare

Selma Brynolf (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Julia Hansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Elin Malmgren

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Energigas Sverige

Stockholm, Sweden

Energikontor Sydost

Växjö, Sweden

Furetank Rederi AB

Donsö, Sweden

Gasum AB

Linköping, Sweden

Innovatum

Trollhättan, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Svensk Rederiservice AB

Göteborg, Sweden

Tärntank Ship Management AB

Donsö, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50435-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-20