Styrning av vågkraftverk utifrån vågmätningar, för optimal energiupptagning (WAVEMEASURE)
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Genom att placera tre vågmätningsbojar (Wave-rider bojar) i en trekant på lämpligt avstånd från varandra med en vågkraftboj i mitten ska vågfältet mellan Waveriderbojarna och fältets utbredning definieras. Denna information och information om de radierande vågor som vågkraftbojen själv avger kommer att ligga till grund för att med statistiska metoder ta fram styralgoritmer för parametrar i vågkraftbojens styrsystem som definierar när kraftverket kopplas i och ur, vilket tryck som vid varje tidpunkt skall väljas I hydraulsystemet med avseende på inkommande vågor och när systemet skall stormsäkras p.g.a. risk för överbelastning.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

BlueOrbis AB

Partille, Sweden

Delacroy IT-konsult AB

Anderstorp, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Siemens

Göteborg, Sweden

Stefan Söderberg Energi och Förvaltning AB

Mariestad, Sweden

Waves4Power AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50197-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-08