Litiumjonbatterikontroll för snabbare laddning och längre livslängd
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Att möta den europeiska industriella och politiska ambitionen att göra transportsektorn fri från fossilt bränsle inom en snar framtid beror starkt på fortsatt utveckling av batteriteknik. Säker och optimal användning av batterisystem är avgörande men svårt på grund av bristen på exakt intern statusinformation och optimala batterikontrollalgoritmer. Detta projekt syftar till att göra stegförändringar i forskning och innovation inom batterihantering genom att utveckla hälsokännande strategier för snabb laddning samt att realisera en avancerad karriärutveckling för den erfarna forskaren med hjälp av en tydligt definierad utbildningsmetod. Den föreslagna batteriladdningshanteringen kommer att dra nytta av och integrera avancerad matematisk modellering, robust tillståndsuppskattning och en helhetsstyrningsram inom detta projekt, tillsammans med flera pågående batterihanteringsprojekt vid Chalmers tekniska universitet. Forskningsresultaten kommer att inkludera snabbare laddningskapacitet och förlängd livslängd för batterier med utgångspunkt från en säkerhetsgaranti, vilket avsevärt förbättrar kostnader och resurseffektivitet och bekvämligheten med batteridrivna enheter. Värdforskargruppen på Chalmers har rykte om att ha ett nära samarbete med industrin (t.ex. Volvo Personvagnar, Volvokoncernen och ABB) och tillämpa sin forskning på verkliga problem och därmed maximera möjligheten att resultaten ska implementeras kommersiellt på kortast möjliga tid. . I slutändan kommer detta projekt att bidra till FN: s hållbara utvecklingsmål i termer av "Prisvärd och ren energi" och "Hållbara städer och samhällen." Dessutom kommer detta stipendium att ge en utmärkt möjlighet för den erfarna forskaren att avancera karriärutbildningen och säkra en ledande oberoende position i slutet av gemenskapen.

Deltagare

Yang Li (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Changfu Zou

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/895337
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-27