DEFAINE (Design Exploration Framework based onAI for froNt-loaded Engineering)
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Syfte och mål: Det övergripande målet för den svenska delen av projektet är att främja storskaliga designutforsknings förmåga med hjälp av distribuerad och skalbar datainfrastruktur utökad med artificiell intelligens (AI).
Projektet syftar till att: Minska återkommande kostnader i design av flygplan med 10% och Minska ledtiden för designuppdateringar med 50%. Förväntade effekter och resultat: Genom att samarbeta på en internationell miljö strävar det svenska konsortiet efter att: - Ta med och utveckla avancerad intelligent teknik för automationsdesign till flygindustrin i Sverige. - Främja universitetsdeltagare att vara i framkant internationellt och påverka ingenjörsutbildning med resultat och testfall - Främja den svenska programvaruföretagen för att utveckla och validera resultat och implementera SoA-tekniker i svenska befintliga programvarumiljöer Upplägg och genomförande: Projektet tar ett iterativt arbetsstätt, där totalt 3 huvud-iterationer är planerade för att utveckla de viktigaste programvarubaserade leveranserna. Dessa programvaruleveranser utgör komponenterna i arkitekturen för den frontladdade designprocessen. Det iterativa tillvägagångssättet möjliggör en smidig utveckling av arkitekturen och dess komponenter. Industriella användningsfall spelar en viktig roll som tillhandahåller specifikationerna som input till denna utveckling, samt verifiering och validering av resultaten för varje iteration.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Massimo Panarotto

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Alejandro Pradas Gómez

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Fokker Elmo BV

Hoogerheide, Netherlands

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

GKN Fokker Aerostructures

Papendretch, Netherlands

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

ParaPy

Delft, Netherlands

PE Geometry

Mölndal, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

TU Delft

Delft, Netherlands

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-01951
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

defaine.eu

Senast uppdaterat

2023-11-23