Utveckling av lignin-baserade miljövänliga antifouling beläggningar för marina applikationer (NATURAL)
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: FR-2020/0008
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-22