Barnets kost under första levnadsåret och prevention av allergi
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Malin Barman (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Projekt-id: 2020-03696
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-10