Utveckla kostnadseffektiva metalliska material för fastoxidceller för ett elektrifierat samhälle
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Syfte och mål
Projektets mål är att utveckla en mer kostnadseffektiv SOC (Solid Oxide Cell)-teknologi. Mer konkret eftersträver projektet att ersätta de dyra specialstål som för närvarande används med billigare stål som skyddas av en beläggning. I samband med elektrifieringen av ett hållbart samhälle kan Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC)-teknologin bli ett viktigt komplement till produktionen av intermittent förnybar el. SOEC-teknologin kan således användas för att balansera belastningen i elnäten och producera vätgas för stålindustrin, transportsektorn samt den kemiska industrin.

Förväntade effekter och resultat
Kommersialiseringen av SOC-tekniken bromsas framför allt av hög kostnad och kort livslängd, till stor del beroende på de metalliska bipolära plattor (interconnects) som är en central del av teknologin. Projektet kommer att stärka den svenska stålindustrin genom att projektparterna blir mer konkurrenskraftiga och kan öka sin försäljning till SOC-utvecklare. En kostnadseffektiv SOC-teknik kan dessutom hela den svenska stålindustrin dra nytta av eftersom SOEC-teknologin kan producera den mängd av vätgas som krävs för att kunna övergå till en hållbar stålproduktion.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer att använda stål från Outokumpus befintliga portfölj samt undersöka nya legeringar för att hitta stål som ger bäst prestanda i den krävande SOC-miljön. Oavsett vilket stål som används i en SOC kommer den att beläggas med en skyddande beläggning som minskar Cr-förångning och ökar oxidationsbeständigheten. Dessa beläggningar kommer att appliceras av Sandvik Materials Technology. De mest lovande stål-/beläggningskombinationerna testas under verkliga förhållanden i stackar hos Sunfire.

Deltagare

Jan Froitzheim (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Mareddy Reddy

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-01003
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-18