Elektrokemisk modellparameteridentifiering för hälsomedveten batterihantering
Forskningsprojekt , 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yang Li (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Torsten Wik

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Evelina Wikner

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Changfu Zou

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-02