Marina framdriftssystem och systemanalys för vindassisterade fartyg
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Vindassisterad sjöfart bedöms bli en viktig del i transportsektorns klimatomställning. Mängden forskning inom området har ökat kraftigt de senaste åren, och stora framsteg har gjorts kring seglingsaspekter, som segeldesign, aerodynamik, och operation. Men för alla koncept krävs ett marint framdriftssystem för att garantera fart, kurs och säkerhet, och här har det gjorts oerhört lite hittills, både i Sverige och internationellt. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka kring en god propellerdesign som klarar de nya mycket varierande krav som motorsegling utgör och hur detta påverkar tillförlitlig ruttplanering, stora besparingar i bränsleförbrukning och säkerhet. Nya designverktyg och koncept kommer att utvecklas och utvärderas, inklusive interaktionseffekter med roder och skrov, och systemanalyser kommer att utföras för att studera påverkan på hur fartyget ska opereras. Resultaten kommer att demonstreras på två relevanta testfall för vindassisterade/-drivna fartyg.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Rui Miguel Alves Lopes

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Arash Eslamdoost

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Kongsberg Maritime

Kongsberg, Norway

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2021-00277
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-04