Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier
Forskningsprojekt , 2023 – 2027

Detta projekt ämnar studera nätstöd samt priming av kraftproduktionsenheter för förnybar energi genom användning av en ny miljövänlig natriumbaserad batterilagring, ett Na-jonbatteri (SIB) med Prussian white och hårt kol som elektroder samt en nyutvecklad elektrolyt. Konsekvenserna av de olika nätstödjande insatserna utvärderas i termer av förluster och livslängd. Projektet är uppdelat i tre kopplade delstudier; prestanda och livslängds provning, modellutveckling och utvärdering för användande i energilager för elnät. Inom projektet kommer testprotokoll och lastcykler som representerar normalt användande men varsamt accelererar åldringen utan att starta orelaterade åldringsmekanismer utvecklas. Parallellt kommer två olika modeller, utvecklade för Litium-jon batterier (LIB), appliceras och utvärderas för SIB cellen. En fysikaliskt baserad modell för att studera de fysikaliska processerna som sker i SIB samt en data driven åldrings algoritm för användande i applikationer.

Deltagare

Evelina Wikner (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Patrik Johansson

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Kasper Westman

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Altris AB

Uppsala, Sweden

Nortical AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00737
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2027

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21