Användbara data
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida Gremyr (kontakt)

Professor vid Industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Professor emeritus vid Industriell kvalitetsutveckling

Hendry Raharjo

Docent vid Industriell kvalitetsutveckling

Samarbetspartners

Nationella diabetesregistret

Göteborg, Sweden

Finansiering

SKL

Projekt-id: 12/5073
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2015-06-25