Nästa generation batterier för hybrid- och elfordon
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Projektets syfte är att undersöka och utveckla teknikspår som på sikt ska kunna ersätta dagens litiumjonbatterier i fordonstillämpningar. Målet är att identifiera nya material och elektrolyter och membran för användning i litium-svavelbatterier och batterier baserade på andra metalljoner än litium, dvs. natrium, aluminium, kalcium och magnesium.

Deltagare

Aleksandar Matic (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Patrik Johansson

Kondenserade materiens fysik

Anders Palmqvist

Teknisk ytkemi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37671-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-04