GO:SMART
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet utvecklar och testar en innovativ tjänst. Projektet kommer att i tre delprojekt – den sömlöse resenären, den premierade resenären och den elektrifierade resenären - utveckla förutsättningar för implementering av en innovativ tjänst som underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö.

Resultaten från delprojekten integreras till ett tjänsteerbjudande som implementeras i ett fälttest. Affärsmodellen (i form av antingen ett till tjänsteleverantör förklätt projekt) möter här verkliga kunder. Ett 70-tal hushåll i Göteborg kommer att få erfarenhet av att vara kund hos den nya, integrerade mobilitetstjänsten, att använda tjänsten och dess erbjudanden under en 6-månadersperiod.

Projektledare: Ingemar Moen, Lindholmen Science Park

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Jana Sochor

Projektledare forskning vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Hans Arby Kommunikation

Göteborg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

Move About

Göteborg, Sweden

PayEx

Visby, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Tyréns, Göteborg

Göteborg, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/go...

Senast uppdaterat

2019-12-04