Energieffektiv optisk fiberkommunikation
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Projektets mål är att först identifiera flaskhalsarna i de fiberoptiska systemen, det vill säga var i systemen de största energitjuvarna finns, och sedan designa och bygga en modell som bara förbrukar en tiondel av den energi som dagens bästa fiberoptiska system förbrukar. Uppgiften är komplex med många samvarierande faktorer och svåra avvägningar. Val av optisk hårdvara kommer till exempel direkt att påverka vilken elektronik som behövs och även hur mycket energi som förbrukas. Med en felrättande kod kan man minska kraven på hårdvaran, till exempel när det gäller prestandan på lasrar, men det kostar energi eftersom den felrättande elektroniska hårdvaran också förbrukar energi.

Deltagare

Erik Agrell (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Kevin Cushon

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Christoffer Fougstedt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Lars Lundberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Alireza Sheikh

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW2013.0021
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29