REACH – Accesshantering i real-tid i intermodala godstransportsystem (FIFFI)
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan infrastruktur/facilitet och fordon i syfte att effektivisera intermodala godstransportsystem genom dynamisk accesshantering och guidning. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft. Förväntade effekter och resultat REACH avser att leverera resultat på flera plan: 1. Inom ramen för en industridoktorandtjänst kommer ett intermodalt transportsystem att studeras, uppgraderas och utvärderas med avseende på uppnådda nyttor (effektivitets-, säkerhets- och hållbarhetsmässiga). 2. Visa, med en demonstrator, hur små aktörer med små medel kan uppnå stora nyttor genom en målmedveten exploatering av redan installerade (och betalda) IKT-system. Detta kommer att göras i Jernhusens terminal i Årsta. 3. En licentiatuppsats.

Deltagare

Stefan Jacobsson (kontakt)

Doktorand vid Logistik och transport

Per-Olof Arnäs

Viceprefekt grundutbildning vid Logistik och transport

Magnus Blinge

Universitetslektor vid Logistik och transport

Gunnar Stefansson

Docent vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Ahréns Container & Trailer (ACT)

Stockholm, Sweden

Consenso

Göteborg, Sweden

EVRY

Sweden

Fordonskomponentgruppen (FKG) AB

Göteborg, Sweden

Jernhusen

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-03946
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Projekt-id: REACH
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29