Microbial electrosynthesis - a fundamental investigation of new respiratory pathways
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Oskar Modin (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2015

Effects of storage on mixed-culture biological electrodes

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-09