MOTION - Mobil och digital automation
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

MOTION vill visa att systemintegration och digitalisering är möjlig mellan olika systemleverantörer och automationsgrader. Arbetsinstruktioner, maskininstruktioner samt kommunikationen mellan maskiner och informationssystem ska automatiseras och digitaliseras för att öka resursflexibiliteten och ruttflexibiliteten hos industrin.

En kartläggning och strukturering av automationsstrategier med hjälp av DYNAMO++ metoden kommer även att appliceras.

MOTION kommer behandla två områden inom automation med fokus på digitalisering och innovativa mobila lösningar:

Mobil automation – Stationen eller automationslösningen skall; vara flyttbar, kunna fungera självständigt och kunna fungera ihop med andra enheter.

Digital automation – instruktioner som behövs för att kunna köra stationen och producera produkten skall finnas tillgänglig i digital form i direkt anknytning till den mobila stationen.

Kommunikation mellan utrustning på enheten och med andra enheter skall vara möjlig.

Målet är att få en flexibel och effektiv produktion av produkten, detta genom att minska antalet maskiner, ev. minska antalet komponenter, minskad maskinyta, dokumentera arbetsgång och arbetsuppgifter samt att inlärningsperioden skall kortas.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Sven Ekered

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Per Nyqvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

AH Automation

Kungshamn, Sweden

br-automation

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-04484
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/MO...

Senast uppdaterat

2016-11-28