HBV components for space initial definition
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan Stake (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Tomas Bryllert

Forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Josip Vukusic

Senior forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Samarbetspartners

Wasa Millimeter Wave AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-23