Negative CO2 emissions in the Nordic energy systems
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Enabling negative C02 emissions in the Nordic energy system through the use of Chemical-Looping Combustion of biomass (Bio-CLC)

Deltagare

Anders Lyngfelt (kontakt)

vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Klas Andersson

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Carl Johan Linderholm

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Magnus Rydén

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ulf Stenman

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Åbo Akademi

Åbo, Finland

Bellona Foundation

Oslo, Norway

Sibelco Nordic

Mölndal, Sweden

SINTEF Energi

Trondheim, Norway

SINTEF Materials and Chemistry

Trondheim, Norway

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Finansiering

Nordic Energy Research (NER)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-14