Transformera byggnadsenergi och resursförbrukning på campus
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

 

Hur kan infrastrukturen på Johanneberg campus omvandlas för att drastiskt minska energi- och miljö-påverkan och vad är innovativa vägar till en sådan omvandling? Genom teknologisk energi- och resurs-ekonomisk modellering av byggnadsbeståndet på Chalmersområdet, analyseras och jämföras vägar för transformation.

Deltagare

Zack Norwood (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Filip Johnsson

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Marina Papatriantafilou

Docent vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Holger Wallbaum

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Chalmers Fastigheter

Göteborg, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-18