Den nya svenska produktionsmodellen
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Förändringshastigheten med vilken en nations förutsättningar för tillväxt och välfärd ändras, har knappast varit högre under historien. Befolkningsökningen, demografin, klimatet och globaliseringens effekter påverkar alla sektorer. Helt avgörande för Sveriges välfärd framåt, är att utveckla ökad konkurrenskraft. Men globalt tillgänglig kunskap och teknik räcker inte längre till, för att utveckla och integrera en ny produktionsmodell som ökar Sveriges konkurrenskraft. Då behövs också förmågan att definiera och bygga vidare på egna befintliga styrkor och framgångsfaktorer, för att skapa hållbara konkurrensfördelar svåra för andra att kopiera eller köpa. I detta projekt har behov och ett antal dellösningar identifierats för en sådan process, främst riktad till industri och sjukvård.

Deltagare

Lars Medbo (kontakt)

Docent vid Logistik och transport

Mats Johansson

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Carl Wänström

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-16