Galaxers utveckling: Spår av gas i stjärnbildande galaxer
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Ämnesområdena galaxers uppkomst och utveckling är grundläggande delar av modern astronomi och kosmologi. Vår egen galax, Vintergatan, tros vara en spiralgalax. I vår lokala region av universum är de två vanligaste typerna av galaxer spiralgalaxer och elliptiska galaxer. Spiralgalaxer kännetecknas av att innehålla såväl gamla, röda stjärnor och unga, blå stjärnor som gas och stoft, medan de elliptiska galaxerna bara innehåller gamla, röda stjärnor. Begreppet ""galax"" är relativt modernt. För ungefär ett sekel sedan påvisades att Vintergatan inte utgör hela universum, utan bara är en bland miljarder andra galaxer. Denna insikt innebar ett av de första viktiga stegen mot att förstå universums storlek och ålder, och var därför ett viktigt steg mot den moderna kosmologin. En aspekt av galaxers uppkomst och utveckling är att förstå hur spiralgalaxer och elliptiska galaxer har utvecklats till att se ut som de gör idag. Under universums 13.7 miljarder långa livstid har galaxer genomgått en viktigt utveckling från att möjligen ha tagit sin början som mindre beståndsdelar, som senare kolliderat för att bilda större galaxer. I detta projekt ser vi 10-13 miljarder år tillbaka i tiden för att undersöka hur galaxerna såg ut under de första miljarder år efter Big Bang. På så sätt kan vi studera galaxerna som de såg ut när de var mycket yngre, så att säga i deras barndom. Galaxer kan växa genom kollisioner med andra galaxer eller genom att dra in gas utifrån galaxerna.   Förutom mörk materia består galaxer huvudsakligen av stjärnor. För att hitta de unga galaxer vi letar efter, söker vi i detta projekt inte efter stjärnorna, utan efter den gas från vilken stjärnorna bildas. Stjärnor bildas i mycket kalla gasmoln som är fulla av molekyler och stoft. Interstellär stoft ger inte upphov till ljus av sig själv, men görs synligt då det värms upp av unga stjärnor som bildas i molnen. Denna värme ger upphov till ljus med våglängder mellan 0,01-1 mm. Den förberedande delen av projektet går ut på att hitta avlägsna galaxer med stjärnbildning. Galaxer som producera många stjärnor kan hittas genom olika sätt, t.ex. genom att leta efter galaxer med många unga stjärnor eller genom att leta efter galaxer med mycket ljus från det interstellär stoft. När vi har lokaliserat stjärnbildande galaxer studerar vi gasen i galaxerna i detalj för att bestämma potentialen för produktion av stjärnor. En kollision mellan två stora galaxer är en möjlighet att utlösa stjärnbildning. För att söka efter tecken på orsaken till stjärnbildning, samt för att bestämma galaxernas allmänna egenskaper, observerar vi molekyler. Den vanligaste molekylen i universum är vätemolekylen, H2, men den är mycket svår att observera. Istället letar vi efter andra molekyler, speciellt kolmonoxidmolekylen eftersom detta är den näst vanligaste. Kolmonoxid och en rad andra molekyler kan relativt lätt ses på våglängder runt 1 mm, och därför är ett av de viktigaste teleskopen som vi kommer att använda ALMA-teleskopet (ALMA = Atacama Large Millimeter Array), som har konstruerats i den Chilenska Atacamaöknen. Sverige är en del av ALMA-projektet, både genom det svenska medlemskapet i European Southern Observatory och genom den tekniska utveckling som utförs bland annat på Chalmers och tillämpas på ALMA-instrument. Vi söker i synnerhet efter kolmonoxid i de första galaxerna. Detta är mycket komplicerat på grund av det enorma avståndet till den tid då universum bara var några hundra miljoner och par miljarder år gammalt, och eftersom den fysikaliska omgivningen var annorlunda jämfört med vad vi vet idag. För detta måste vi noga förbereda och utveckla de verktyg som krävs för på bästa sätt att kunde tänja på gränserna av känsligheten i observationer av avlägsna galaxer. Särskilt till det kommer vi att fokusera på en method som kallas ‘stacking’, där man staplar data ihop för galaxer som inte syns individuellt, men som ger möjlighet att studera även typer av ljus-svaga galaxer. Vad vi förväntar oss att hitta i detta projekt är galaxer i tidiga utvecklingsfaser och molekylär gas från vilken nya stjärnor bildas i dessa galaxer. Några av de viktigaste frågorna som vi hoppas kunna besvara är följande: Hur såg vår egen Vintergata ut när den var bara en eller två miljarder år gammal? Kan vi hitta galaxer som skulle kunna vara stamfäder till Vintergatan? Och kan vi hitta några av de första galaxerna?

Deltagare

Kirsten Kraiberg Knudsen (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-05580
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Onsala rymdobservatorium

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20