Effektiv arbetsfördelning i byggnätverket
Forskningsprojekt, 2011 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Kajsa Hulthén (kontakt)

Industriell marknadsföring

Hans Björnsson

Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Industriell marknadsföring

Viktoria Sundquist

Industriell marknadsföring

Samarbetspartners

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim, Norway

Finansiering

Sveriges byggindustrier (BI)

Projekt-id: Kst1154,Projekt10411
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/E...

Senast uppdaterat

2016-04-11