Design och upphandling av FRP broar
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Fiberarmerade polymer-material (FRP) har blivit mycket uppmärksammade i infrastrukturapplikationer. Överlägsna mekaniska egenskaper, såsom hög specifik styrka och styvhet, korrosionsbeständighet och låg vikt har gjort dessa material lämpliga alternativ till traditionella byggmaterial. Den lätta vikten på FRP möjliggör off-site tillverkning och montering på plats, vilket skulle kunna leda till stora besparingar då byggtiden på plats och trafikstörningar minimeras. Erfarenheten är dock begränsad gällande design och konstruktion av FRP broar. Det här projektet genomförs i samarbete med Trafikverket och syftar till att fastställa de tekniska kraven från kundens synvinkel och att etablera en effektiv process för byggande och upphandling av FRP broar.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskningsgruppen Stål- och Träbyggnad.

Deltagare

Reza Haghani Dogaheh (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2013/29068 ID 5451
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/D...

Senast uppdaterat

2016-05-30