Integration av metabolism och signalöverföring: den AMP-aktivierade protein kinas SNF1 i jäst
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Stefan Hohmann (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Biologi och bioteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-25