IGPS software
Forskningsprojekt , 2016

I anslutning till forskningsprojekt om att mäta fatygsemissioner har Chalmers (optiskafjärranalysgruppen, Rymd- och Geovetenskap) utvecklat hårdvara med special designad mjukvara (AIS present) för reltidsövervakning av fartyg samt efteranalys (AIS-analys). Mjukvaran är dock i prototyp-stadium och kräver avsevärda uppgraderingar och förbättringar för att vara fullt operativ. Då FluxSense har för avsikt att kommersiellt bygga mätsystem för fartygsövervakning vill vi nu genomföra ett samarbetsprojekt där båda parter gemensamt utvecklat en ny generation av befin´tlig mjukvara.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Alexander Vladimir Conde Jacobo

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Johan Ekholm

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

FluxSense AB

Projekt-id: IGPSSoftware
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07