Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i sensitiva leror
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jelke Dijkstra

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Matias Nordin

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020 med 2 997 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09